Archives: Domestic Violence

Սպանություն, 2014/02/16

Օրը։ 2014/02/16

Տարիքը։ 43

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2013/11/14

Օրը։ 2013/11/14

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սեռական, 2014/09/28

Օրը։ 2014/09/28

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2013/08/27

Օրը։ 2013/08/27

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2013/08/06

Օրը։ 2013/08/06

Տարիքը։ 36

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2013/07/16

Օրը։ 2013/07/16

Տարիքը։ unknown

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2013/07/13

Օրը։ 2013/07/13

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2013/06/28

Օրը։ 2013/06/28

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2013/06/06

Օրը։ 2013/06/06

Տարիքը։ 27

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2012/09/01

Օրը։ 2012/09/01

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .

Աջակցություն ստանալու համար մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել

Թեժ գծեր

Ընտանեկան բռնության դեպքում

(099) 887 808, (010) 54 28 28

(077) 991280, 08000 80850

Ոստիկանություն

1-02

Սեռական բռնության դեպքում

080001280

(077) 991280

Թրաֆիքինգի դեպքում`

080080801

back to top