Archives: Domestic Violence

Ֆիզիկական, 2015/09/30

Օրը։ 2015/09/30

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2013/11/29

Օրը։ 2013/11/29

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2014/02/27

Օրը։ 2014/02/27

Տարիքը։ 28

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2014/02/15

Օրը։ 2014/02/15

Տարիքը։ 35

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2014/01/20

Օրը։ 2014/01/20

Տարիքը։ 54

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2013/08/25

Օրը։ 2013/08/25

Տարիքը։ unknown

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2014/05/13

Օրը։ 2014/05/13

Տարիքը։

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2013/09/03

Օրը։ 2013/09/03

Տարիքը։ 70

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Ֆիզիկական, 2013/11/14

Օրը։ 2013/11/14

Տարիքը։ 54

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ հայտնի չէ

Ավելին . . .
Սպանություն, 2015/09/27

Օրը։ 2015/09/27

Տարիքը։ 39

Բռնության ենթարկման ժամկետը։ 10-15 տարի

Ավելին . . .

Աջակցություն ստանալու համար մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել

Թեժ գծեր

Ընտանեկան բռնության դեպքում

(099) 887 808, (010) 54 28 28

(077) 991280, 08000 80850

Ոստիկանություն

1-02

Սեռական բռնության դեպքում

080001280

(077) 991280

Թրաֆիքինգի դեպքում`

080080801

back to top